Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.    
augustus 2020
   

Beste buur!

Kort geleden liet u ons weten graag op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op de Luitenant-generaal Bestkazerne in de Peel.  

Zoals een goede buurman dat hoort te doen, melden wij u als er oefeningen en vlieg­bewegingen zijn op en/of in de nabijheid van De Peel die niet dagelijks voorkomen. Dit gebeurde tot nu toe niet voldoende en we willen dit met deze burenmailing voor u verbeteren. Maar ook als er achtergrond informatie of nieuws te melden is over ontwikkelingen op de kazerne zoals de voorgenomen plannen voor reactivering van De Peel. Via deze mailing beantwoorden wij graag al uw vragen en doen we ons best om zoveel mogelijk informatie tijdig te geven over deze onderwerpen. Wij hopen hierbij van u ook te horen welke vragen en zorgen er leven. 

Sommige te nemen besluiten van de overheid kunnen ongrijpbaar en ingewikkeld overkomen bij burgers. Bijvoorbeeld omdat er specialistische kennis voor nodig is om het te begrijpen of tijd geïnvesteerd moet worden om het te volgen. Hoewel voor belangrijke voorstellen en voornemens reacties worden gevraagd van een omgeving, stellen we ons voor, dat het desondanks toch lastig is om tijdig de ins en outs te weten van het onderwerp en adequaat te reageren. Daarbij willen we u helpen. 
 
 
 
 
   
 
Onze voornaamste drijfveer is:

Hoe kunnen we u in dit proces betrekken en mee laten luisteren en praten over dit onderwerp.

Uitgebreide informatie­voor­ziening is dan een belangrijke voorwaarde. De mailing kan hierin voorzien. Er is geen vaste datum en tijdstip waarop u deze mailing ontvangt. We laten de frequentie leiden door het informatieaanbod. Hoe meer te vertellen is, hoe meer u van ons hoort. Maar dat geldt ook voor u: hoe meer u van ons wilt weten, hoe meer u van ons hoort. Uiteraard moeten we dat dan wel te weten krijgen. En daarvoor kunt u ons mailen via dit formulier

 
  Juist in het proces dat nu loopt rondom De Peel is contact met elkaar zo belangrijk. Een goed onderbouwd en gedragen besluit komt in samenspraak met de omgeving tot stand. En die dialoog moet dan ook kunnen plaats­vinden. Dus laat zeker van u horen. U krijgt van ons een reactie.
 
 
 
 
 
   

Waar staan we in het Luchthavenbesluit proces?

Om te komen tot een luchthavenbesluit bij Defensie worden 4 stappen genomen.  

1. Allereerst is begonnen met de aankondiging van het voornemen om de Luitenant-generaal Bestkazerne ook weer te gaan gebruiken als vliegveld. Dat was formeel middels een brief aan de Kamer in juni vorig jaar.
 
   
2. Aansluitend heeft u kunnen reageren op de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Er zijn zo’n 515 reacties binnengekomen. Een reactie van Defensie hierop komt in een reactie­nota te staan. Er wordt nu hard gewerkt om u dit jaar een reactie te geven. 
 
Het proces voor De Peel is dus nu nog in stap 2. Wilt u weten hoe de totale procedure precies in elkaar zit, lees het dan nog eens rustig na via deze link
 
Voor een snel overzicht: bekijk de infographic hiernaast, of download de infographic met procedure.  
 
 
 
 
 
 
   

Laatste ontwikkelingen

Defensie voert natuuronderzoek vliegbasis De Peel uit

De te reactiveren vliegbasis op de Luitenant-generaal Bestkazerne in de Peel ligt in de buurt van meerdere Natura-2000 gebieden. Recente uitspraak van de Raad van State over de stikstofproblematiek bepaalt dat Defensie voor de te reactiveren vliegbasis een vergunningsaanvraag moet opstarten op grond van de Wet natuurbescherming. Dat is nodig om vooraf vast te stellen dat maatregelen om beschermde natuurgebieden te ontzien, daadwerkelijk resultaat hebben. 
 
Ter voorbereiding op deze aanvraag wordt een natuuronderzoek uitgevoerd. De terinzagelegging van het ontwerp-luchthavenbesluit wordt hierdoor opgeschoven. Dat geldt ook voor de Milieu Effectrapportage. Beiden stukken zijn nodig om te komen tot een luchthavenbesluit. In de eerstvolgende Commissie Overleg Voor Milieu (COVM) in oktober 2020 zal de nieuwe planning met omwonenden worden besproken.

 
   
In het najaar zal Defensie via een reactienota reageren op de ingediende zienswijzen op de Conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze reactienota wordt toegestuurd naar alle indieners van een zienswijze, ter inzage gelegd op het gemeentehuis en gepubliceerd op Defensie.nl.  
 
 
 
 
   

COVM in oktober

De omgeving De Peel wordt in de Commissie Overleg Voor Milieu vertegenwoordigd door gemeenten en omwonenden. Vier keer per jaar komen zij samen met Defensie bij elkaar om te praten over onderwerpen op het gebied van milieu. Uiteraard is de procedure en totstandkoming van het Luchthavenbesluit een belangrijk agendapunt.
 
   
JDe 3e COVM-vergadering is donderdag 8 oktober 2020 van 15:00 uur tot 17:00 uur. De vergadering is in de raadszaal van de gemeente Venray. 
 
Door COVID-19 maatregelen is het voor publiek beperkt mogelijk om erbij te zijn. Het overleg zal via een livestream te volgen zijn. Zodra deze link bij ons bekend is, sturen wij u dit via deze mailing door. 

 
 
   

Werkgever in de regio

 
  Op 20 t/m 24 juli was de kazerne open voor mogelijk toekomstige luchtverdedigers. Er wordt vaker voor deze manier gekozen om geïnteresseerden in een baan bij Defensie kennis te laten maken met de luchtverdedigingseenheid en zich zo te oriënteren op het werken op de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel.  
 
 
 
 

De veelal jonge en enthousiaste deelnemers uit de regio kregen uitleg over de diverse wapensystemen op de werklocaties, spraken met toekomstige collega’s, bezochten de schietsimulatoren en sloten hun dag af met een sportmoment. Defensie ontwikkelt en test een nieuw HR-model waarbij het personeel het hele traject van werven, opleiden en werken op de kazerne in De Peel doorloopt. Binnen dit HR-model is een carrière met doorstroom binnen de organisatie mogelijk of uitstroom met baangarantie in de omgeving. Het Defensie Grondgebonden Luchtverdediginscommando (DGLC) geeft hiermee invulling aan het moderne werkgeverschap waarbij betrouwbaarheid en betrokkenheid in de regio belangrijk zijn.

Meer informatie via www.werkenbijdefensie.nl/luchtverdediging of telefonisch via: 0613418644. 
 

 
 
   

Elkaar leren kennen

 
  We hadden een aantal events op de agenda staan waarmee we contact met de omwonenden van De Peel wilden maken. Vanwege COVID-19 is dat nu verder naar achteren geschoven. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus, gaan we kijken wanneer we u kunnen uitnodigen om op de Luitenant-generaal Bestkazerne langs te komen en informatie uit te wisselen. We houden u via deze mailing daarvan op de hoogte. 
 
 
 
 
   

Kalender

In de kalender nemen we activiteiten op die interessant zijn om bij te wonen maar ook die impact hebben in de omgeving zoals oefeningen. Dat we dat altijd beter kunnen doen, werd half juli duidelijk. Voorafgaand aan de afgelopen oefening in de omgeving van De Peel, waarbij vliegtuigen en helikopters betrokken waren, was de informatievoorziening niet naar wens. Dit vinden we erg vervelend en willen we voorkomen. Mede met behulp van deze burenmailing streven we naar verbetering zodat we u gepland, ruim vooraf en op het laatste moment kunnen informeren. 


 
Maandag 21 t/m vrijdag 25 september
Oefening AMRAAM en Stinger luchtverdediging. Het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando oefent opbouwen en leveren luchtverdediging. Hierbij is geen vliegaanbod aanwezig. Wel kunt u voertuig en troepenverplaatsingen tegenkomen in de omgeving van De Peel.  


 
Maandag 5 t/m vrijdag 9 oktober
Oefening grond-luchtsamenwerking. Vliegtuigen en helikopters oefenen vuursteun vanuit de lucht aan grondtroepen op korte afstand voor de eigen troepen die in benarde situaties zitten. Daarnaast verplaatsen voertuigen en troepen van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando zich in de omgeving van De Peel. Indien meer bekend is over de deelname van vliegtuigen, dan informeren wij u daarover. 


 
Donderdag 8 oktober
COVM vergadering in het gemeentehuis van Venray.  


 
 
   
 

Defensie beschermt wat ons dierbaar is.

Copyright © Koninklijke Luchtmacht
Ons mailadres is: informatiedepeel@mindef.nl. Wilt u zich afmelden voor de burenmailing, stuur ons een mail.

 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.